Γιατί υπέγραψα την έκκληση των 32

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στα Νεα πέντε απαντήσεις, και θα ακολουθήσουν και άλλες. Αναρτώ τη δική μου, και σε pdf τη σελίδα από Τα Νέα.

Γιατί η Ελλάδα μπορεί  να βγει από την κρίση ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος μόνο με τη βοήθεια των ευρωπαίων εταίρων, και σε συνεννόηση με αυτούς.

Γιατί χωρίς τη συνεννόηση αυτή, η Ελλάδα θα κατρακυλήσει  προς τον τρίτο κόσμο.

Continue reading