ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΡΗΓΜΑ

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώ συμπληρωματικό υλικό για το βιβλίο μου “Το αόρατο ρήγμα: Θεσμοί και συμπεριφορές στην ελληνική οικονομία“.  Σχεδιάζω να αναρτήσω μια σειρά Πινάκων και Διαγραμμάτων στις 10 Δεκεμβρίου. (Update Χριστουγεννιάτικο: Δεν τα κατάφερα ακόμα να ασχοληθώ με το υλικό. Μπαίνει στα New Year’s resolutions).

420 U

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s