Συνεργασία με τη Γερμανία

Δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 21 Απριλίου 2013

Για τις σχέσεις με τη Γερμανία το σημαντικό ερώτημα δεν είναι πώς πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά τι πρέπει να επιδιώξουμε.  Δηλαδή, τι έχουμε να μοιράσουμε, και σε τι μπορούμε να συνεργαστούμε.

Η εθνικοπερήφανη γραμμή, που  θέλει “να μεταφέρει τον φόβο στο γήπεδο του άλλου” και να χτίσει συμμαχία χωρών απέναντι στη Γερμανία, δεν απαντά στο ερώτημα. Συνήθως όλοι κερδίζουν κάτι από τις οικονομικές συναλλαγές, για αυτό και συναλλάσονται. Εμείς όμως θέλουμε να πιέσουμε τη Γερμανία  να χάσει κάτι  για να το κερδίσουμε εμείς.  Τι είναι αυτό;

Το μόνο γνωστό αίτημα των εθνικοπερήφανων είναι να διαγραφεί, ενμέρει, το δημόσιο χρέος. Αν αυτό ήταν το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας, τότε αυτή η γραμμή θα είχε λογική. Αλλά δεν είναι. Βιώνουμε ήδη πέντε χρόνια ύφεσης χωρίς να έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό για τοκοχρεωλύσια. Continue reading