Αξίες στην ανατροφή

Εχω συγκεντρώσει σε Πίνακα στοχεία από το World Values Survey, και ειδκότερα τις απαντήσεις ανά χώρα στην ερώτηση “Δείτε έναν κατάλογο ιδιοτήτων που μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να τις μάθουν στο σπίτι. Ποιές θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικές; (μέχρι 5 επιλογές)”. (Here is a list of qualities that children can be encouraged to learn at home. Which, if any, do you consider to be especially important? Please choose up to five.) Ο Πίνακας κατεβαίνει από εδώ: Values Survey for protagon

Η έρευνα έγινε στην Ελλάδα το 1999, και στις πιο πολλές χώρες την ίδια εποχή(1999-2001). (Δυστυχώς, ενω σε πολλές άλλες χώρες έχει επαναληφθεί αρκετες φορές, στην Ελλάδα έγινε μόνο μια φορά.)

 Θα σχολιάσω ίσως κάποια στιγμή αναλυτικά. Προς το παρόν ο πίνακας συνοδεύει το σχετικό κείμενο στο protagon.gr

Advertisements

One thought on “Αξίες στην ανατροφή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s