Πανεπιστήμια, δημόσια αγαθά, ανάπτυξη

Με αφορμή το debate που οργανώνει η Intelligence Squared Greece, με θέμα “Η νέα μεταρρύθμιση βλάπτει σοβαρά την παιδεία”, κατέγραψα τις σκέψεις μου για το ελληνικό πανεπιστήμιο και την παιδεία ως δημόσιο αγαθό.

One thought on “Πανεπιστήμια, δημόσια αγαθά, ανάπτυξη

  1. Επανέρχομαι μετά από καιρό για να διορθώσω, από τον τελικό νόμο έχει αφαιρεθεί ο όρος της πρώτης βαθμίδας, και η παράλληλη απασχόληση επιτρέπεται σε όλες τις βαθμίδες. Συγγνώμη για την παραπληροφόρηση!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s