Μια φωτογραφία της ελληνικής οικονομίας

Οι μαύρες φιγούρες είναι ο δανεισμός. Οι μικρές λευκές είναι η διάρθρωση της παραγωγής.

Att00309

This is a picture taken from directly above  these camels in the desert at sunset.  It is considered to be one of  the best pictures of the year.  When you look closely, you can see  that the camels are  the little white lines in the picture.  The black images you see are just the  shadows! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s