Αγορά Εργασίας: Υποθέσεις

Σε μια βιβλιοπαρουσίαση είχα γράψει:  «Το βιβλίο του Πλάτωνα Τήνιου [για το Ασφαλιστικό] γεφυρώνει αυτό το χάσμα. Ο Τήνιος έχει μελετήσει και τους θεσμούς και τους αριθμούς, και την μικροκλίμακα και την μακροεικόνα. Και έχει γράψει ένα έργο πολιτικής οικονομίας όπως αυτή πρέπει να είναι: εστιασμένη σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, με τις ιδιαιτερότητές της, αλλά διαλέγοντας και αξιοποιώντας τα γενικά εργαλεία της οικονομικής  – και όχι μόνο –  επιστήμης. … Ποιός και πότε θα εκπονήσει αντίστοιχα έργα για την αγορά εργασίας, για τα οικονομικά των νοικοκυριών, και για τόσα άλλα;»

Μια φίλη πανεπιστημιακός μού είπε ότι για την αγορά εργασίας σχεδιάζεται ένας συλλογικός τόμος που φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Με αφορμή αυτό, αναρωτήθηκα ποιά ζητήματα θα ήθελα να καλύπτει αυτή η ανάλυση. Καταγράφω μερικά.

1.            Επίσημες ρυθμίσεις και ανεπίσημες πρακτικές: σε ποιούς κλάδους και σε ποιά είδη επιχειρήσεων  εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, και πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες αποκλίσεις; Τι μορφή έχουν οι σημαντικές αποκλίσεις: Ωράρια εργασίας και αργίες; ‘Υπεργολαβίες’ που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία (άρα ευκολότερη απόλυση); Χαμηλότερες αμοιβές; Ανασφάλιστοι;

Υπόθεση εργασίας: οι αποκλίσεις από τη νομοθεσία είναι μεγαλύτερες στους κλάδους που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό και στις πιο μικρές/οικογενειακές επιχειρήσεις. Στις πρώτες οι αποκλίσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με την ελαστικότητα ωραρίων και προσλήψεων/απολύσεων, στις δεύτερες με αμοιβές και ασφάλιση. Στον αγροτικό τομέα κυρίως το δεύτερο, με τους λαθρομετανάστες. Continue reading

Employment by institutional segment (work in progress)

I now have a first estimate of the size of the four quadrants in the Tradable/Non-Tradable, Big/Small classification, for employment in the Greek economy. It is in the attached worksheet.

Only 25% of all employment is in businesses or organizations that are considered big by EU standards (i.e. having more than 250 employees). This includes the government and the broader public sector.

The whole tradable economy (big and small units) employs about 25% of all employment — not very low, by EU standards. But big units in the tradable sectors (over 250 employees) account for only 2.6% of total national employment. This is very low, and lies at the root of Greece’s low competitiveness.

Better estimates and international comparisons to follow. Plus a further breakdown of the very small units (self-employed, or 1-9)

TRADABLE VS NON-TRADABLE, EMPLOYMENT, GREECE, 2007

Μικρή κλίμακα ίσον φοροδιαφυγή

Το δημοσιονομικό έλλειμα της Ελλάδας, λένε πολλοί, δεν οφείλεται στις υψηλές δαπάνες του δημοσίου, αλλά στα χαμηλά φορολογικά έσοδα, ιδιαίτερα δε στα χαμηλά έσοδα από το φόρο εισοδήματος. Επικαλούνται τη σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που πράγματι δείχνει οτι οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στην Ελλάδα κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, το ίδιο και οι έμμεσοι φόροι, αλλά υστερούν κατά πολύ οι άμεσοι φόροι.  Παράδειγμα, το άρθρο του Γ. Σταθάκη.

Μπορεί όμως να αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος και να φτάσει σε Ευρωπαϊκά επίπεδα; Πολύ δύσκολα, νομίζω. Το εμπόδιο δεν έγκειται τόσο στην ανεπάρκεια των ελέγχων, αλλά στη σύνθεση των εισοδημάτων, που διαφέρει ριζικά από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Εχουμε εξαιρετικά ψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων και μικροεπιχειρηματιών. Τα εισοδήματα αυτών είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν από τις φορολογικές αρχές, με αποτέλεσμα σε όλο σχεδόν τον κόσμο, η φοροδιαφυγή τους να είναι πολύ υψηλή. Continue reading