Ομιλία στο OpenCoffee, Athens January 2009

Open Coffee doxiadis

… και τα slides: