Προνόμια και ανταγωνισμός

(Ομιλία σε ημερίδα του ΟΠΕΚ για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα, Δελφοί, Νοέμβριος 2003)

Θα σταθώ σε μια διάκριση: υπάρχει ο καπιταλισμός του ανταγωνισμού και υπάρχει ο καπιταλισμός των προνομίων. Για να το πούμε αλλιώς: ο καπιταλισμός της αγοράς, με τους πολλούς απρόσωπους πελάτες, και ο καπιταλισμός της ειδικής σχέσης, όπου έχεις  πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους, επειδή εξασφάλισες κάποιο προνόμιο ή κάποια ειδική ρύθμιση. Και αντίστοιχα βέβαια, υπάρχει η βεμπεριανή γραφειοκρατία, που εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες, και η γραφειοκρατία που ρυθμίζει τις ειδικές σχέσεις. Continue reading